Taiohae Harbor
Satellite Map
Satellite view and map of Taiohae Harbor in Taiohae, Nuku Hiva   -   French Polynesia

Maps of French Polynesia:  small   large