Port of Nanjing
Jinling Shipyard
More Local Views of Shipyards
Jinling Shipyard
Yanjiang Road 55#
Nanjing
Xiaguan District
Phone: 86-25-58785115
Fax: 86-25-58781075

Owned by China Changjiang National Shipping Corporation

Local Views of This Port
Type of Local View   Name of Port Feature
Shipyard   Jinling Shipyard
www.jlshipyard.cn
Shipyard   XinHua Shipyard

Maps of China:  small   large